• ประชาสัมพันธ์แพลตฟอร์มไทยมีงานทำ กรมการจัดหางาน          “ไทยมีงานทำ” เว็บหางานและหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อเป็นพื้นที่ให้ประชาชนสามารถเข้าถึงตำแหน่งงานที่สนใจและสอดคล้องกับทักษะและประสบการณ์ของตนเอง และการเข้าถึงหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะและเพิ่มโอกาสการมีงานทำ โดยเป็นช่องทางรองรับมาตรการของภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับการจ้างงาน ฝึกอบรมและมาตรการอื่น ๆ รวมถึงตำแหน่งจากการจ้างงานของภาคเอกชน

          แพลตฟอร์มไทยมีงานทำซึ่งพัฒนาโดยกรมการจัดหางาน เป็นแพลตฟอร์มที่พัฒนาขึ้นสำหรับคนหางานที่กำลังมองหางานที่เหมาะสมกับตนเอง โดยรวบรวมตำแหน่งงานจากภาครัฐ ภาคเอกชน และตำแหน่งงานจากบริษัทจัดหางานชั้นนำไว้หลายตำแหน่ง เพื่อคนหางานสามารถค้นหาข้อมูลตำแหน่งงานที่เหมาะสมกับตัวเองมากที่สุด ด้วยการ Matching ตำแหน่งงานตามความรู้ ความสามารถ และทักษะที่มีอยู่ ทั้งยังมีการให้บริการสำหรับนายจ้าง/สถานประกอบการ ที่ต้องการประกาศรับสมัครงานโดยไม่เสียค่าบริการ นอกจากนี้ยังรวบรวมหลักสูตรฝึกอบรมทั้งระยะสั้นและระยะยาวของหน่วยงานต่าง ๆ ไว้ให้บริการด้วย

          สำหรับทุกคนที่ต้องการมีงานทำ สามารถใช้บริการผ่านระบบออนไลน์ บนแพลตฟอร์ม “ไทยมีงานทำ” ซึ่งให้บริการทั้ง Web Application ที่เว็บไซต์ ไทยมีงานทำ.doe.go.th และ Mobile Application หรือหากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่ สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1 – 10 หรือสายด่วนกระทรวงแรงงาน 1506 กด 2 กรมการจัดหางาน หรือสายด่วนกรมการจัดหางาน 1694

    ที่มา  https://www.thaigov.go.th/news/contents/details/57334


  • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 02-1706512